Mattias Öberg

Specialist riskbedömning

  08-524 885 05
  mattias.oberg@swetox.se

Med. dr. i toxikologi vid Karolinska Institutet 2003. Docent vid Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin.

Mattias Öberg har tio års forskningserfarenhet kring hälsoriskbedömning av kemikalier, framförallt miljögifter och kemikalier i arbetsmiljön. Mattias är sedan 2012 ordförande i Svensk Förening för Toxikologi. Ansvarar för att forskningen vid Swetox utformas på ett sätt som stärker riskbedömningen och implementeringen av nya metoder med färre djurförsök. Mattias har även en forskartjänst vid Karolinska Institutet.

Mattias driver också den populärvetenskapliga bloggen ”Toxicolour”