Om djurförsök

En grundregel inom medicinsk forskning är att djurförsök varken kan eller får genomföras om det finns alternativa, djurfria metoder. Om en forskare vill göra ett djurförsök måste forskaren ansöka om detta hos en djurförsöksetisk nämnd. I ansökan ska forskaren kunna visa att det inte finns andra metoder som kan användas för att nå fram till samma resultat som vid djurförsök.

I de toxikologiska vetenskaperna används djurförsök till exempel för att studera hur ett ämne påverkar en levande organism. Forskarna vill bland annat se vad som händer i det komplexa samspelet mellan olika celler, och mellan olika organ. De vill kunna undersöka ett händelseförlopp i en kropp – hur en kemikalie tas upp, sprids i kroppen och hur den påverkar kroppens olika celler och hur den bryts ner och utsöndras i kroppen.

Det finns lagar och riktlinjer för säkerhetsutvärdering av olika kemikalier som t ex läkemedel, hushållsprodukter, lantbrukets bekämpningsmedel och kosmetiska produkter. I Europa är det i de flesta fall krav på att studera kemikalien i djurförsök, medan det för kosmetiska produkter inte är tillåtet med djurförsök.