Om Swetox

Det finns kemikalier i allt från läkemedel och kosmetika till livsmedel och konsumentprodukter och nya kemiska innovationer utvecklas ständigt. Behovet är stort att på ett effektivt sätt bedöma om kemikalierna kan skada människor och miljö.

Sveriges regering och riksdag har fastställt olika miljökvalitetsmål och ett av dem är ”Giftfri miljö”. Målet är att det år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier.

Innovativ tvärvetenskaplig forskning
Swetox som är ett nationellt akademiskt forskningscentrum är skapat för att ännu bättre kunna möta samhällets behov av säkra kemikalier och en giftfri miljö. Syftet är att genom unik samverkan mellan elva svenska universitet bedriva innovativ tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och uppdragsforskning såväl som utbildningsverksamhet.

Vid sidan om nationella samarbeten ska Swetox också att verka för att etablera starka internationella kontakter och samarbeten.

Swetoxhjulet.
Hjulet ovan är en illustration av hur verksamheten är organiserad och bedrivs: elva universitet i samverkan med Swetox Södertälje som nav.  I den   moderna anläggningen i Biovation Park just utanför Södertälje finns kompetens och utrustning för att jobba integrerat med datormodeller, cellbaserade system och djurförsök – för att förstå hur människor och andra organismer påverkas av kemikalier.

På universiteten finns omfattande forskning inom toxikologiska vetenskaper och målet är att bilda en Swetoxnod med definierad expertis och instrumentation för samverkan inom Swetox.

Centralt inom Swetox är ett tydligt fokus på att utveckla ny kunskap och nya metoder och att bedöma säkerheten hos alla typer av kemikalier, till exempel hormonstörande ämnen, nanomaterial och läkemedel. Swetox är bland de första forskningscentra som redan från start arbetar utifrån principerna 3M och 3R.

Swetox kommer  också att arbeta för att samordna och utveckla utbildning inom toxikologiska vetenskaper. Detta omfattar bland annat en forskarskola.

Den breda verksamheten och nya samarbetsformer nationellt och internationellt kommer att medverka till att utveckla forskningen inom toxikologiska vetenskaper.