Organisation

Swetox är ett konsortium bestående av elva svenska universitet, med Swetox Södertälje som dess nav.
Styrelsen består av två representanter från varje universitet, en ordinarie och en suppleant, och leds av Lisa Sennerby Forsse, f.d. rektor vid SLU.

Karolinska Institutet koordinerar konsortiet och har även det administrativa ansvaret för Swetox Södertälje, vars enhetsnamn är ”Enheten för toxikologiska vetenskaper, Södertälje, vid Karolinska Institutet”.

En internationell rådgivande kommitté kommer att ge råd om den vetenskapliga och internationella utvecklingen av Swetox. Icke-akademiska intressenter kommer att inbjudas att delta i en nationell referensgrupp Swetox med målet att skapa ett forum för diskussioner kring frågor om kemikalier, hälsa och miljö”.