Swetox fördelar

Genom Swetox har det skapats särskilt goda förutsättningar för att ta fram ny kunskap och påverka för att skapa en mer kemikaliesäker värld. Här är sju skäl till varför Swetox finns till.

1. Tvärvetenskap absolut nödvändigt för kvalificerad riskbedömning. Det akademiska samarbetet ger oss en unik möjlighet att bedriva avancerad tvärvetenskapligt forskning inom hälso- och miljörelaterad toxikologi.

2. Utbildning är en grund för framtidens riskbedömningsarbete och de toxikologiska vetenskapernas utveckling i ett nationellt och internationellt perspektiv.

3. Allt under samma paraply. Swetox kan studera hur kemikalier påverkar hälsa och miljö oavsett hur kemikalien används och regleras. Verksamheten ska täcka in allt från kemi till toxikologi och policyfrågor.

slider-mikroskap-detalj

4.  Från datormodell till människa. Vid Swetox Södertälje finns kompetens och utrustning för att integrera datormodeller, cellbaserade system och djurförsök. Detta ökar möjligheten att förstå och förebygga skador på miljö och hälsa.

5. Kortare avstånd mellan forskning, innovation och tillämpning. Samverkan mellan akademisk forskning och uppdragsforskning ger nya möjligheter.

6. Nya metoder för giftfri miljö. Att utveckla och använda nya och mer effektiva metoder för toxikologisk riskbedömning är centralt. I detta arbete eftersträvar Swetox att bli nationellt ledande när det gäller att ersätta, minska och förbättra djurförsök.

7. Starka argument i kemikaliepolitiken. Genom Swetox bygger vi en nationell plattform med potential att skapa ny kunskap som påverkar och kan leda till förändring i internationella regelverk och ge starka vetenskapliga argument i kemikaliepolitiken.