Vision

En kemikaliesäker värld

Swetox ska genom nationell samverkan ta fram ny kunskap och nya metoder inom toxikologiska vetenskaper, och påverka utvecklingen mot säkra kemikalier, en bättre hälsa och en hållbar miljö.

iStock_000023334219Medium
Foto: istock