Samverkan är grundläggande och en förutsättning för att nå mål och vision

Samverkan är den grund Swetox verksamhet vilar på. Elva svenska universitet har gått samman för att med Swetox Södertälje som nav verka för säkra kemikalier och en giftfri miljö.
Riskbedömning av kemikalier kräver kompetens inom många olika vetenskapliga discipliner. Det förutsätter tvärvetenskapligt samarbete – vilket Swetox är organiserat och byggt för att främja.
Vid sidan om det akademiska samarbetet ska Swetox samverka med såväl myndigheter som näringsliv samt intresseorganisationer inom kemikalier, hälsa och miljö.

Nationella och internationella nätverk

Tvärvetenskapligt samarbete är viktigt både nationellt och internationellt. Det är genom vårt omfattande nätverk möjligt att bygga världsledande forskargrupper och samarbeten, vilket vi uppmuntrar forskare vid Swetox att göra. Swetox verkar för att den nya generationen av forskare ska uppskatta styrkan i samarbeten och nätverkande inom Sverige och internationellt.
Samverkan är också centralt för att samordna och utveckla svensk utbildning inom toxikologiska vetenskaper, vilket Swetox har som målsättning.
För att underlätta nätverkande och samverkan kommer vi här på hemsidan att beskriva pågående och planerade projekt på de elva universiteten inom toxikologiska vetenskaper. Här kommer vi också att beskriva samarbetsprojekt med andra externa aktörer, myndigheter, näringsliv etc.