Extern samverkan

Swetox skiljer sig från många andra akademiska enheter genom att vi ovanligt tydligt inkluderar samverkan med utomakademiska organisationer och företag i vår verksamhet. Några av de myndigheter vi prioriterar nationellt är Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, och Naturvårdsverket.

Vi samverkar också med landsting och kommuner för att till exempel bidra till utfasning av farliga kemikalier i offentlig miljö. Våra forskare är ofta inbjudna som föreläsare och experter i olika sammanhang, men samverkan kan också ske genom uppdragsforskning. Eftersom alltmer av kemikaliepolitiken styrs genom internationella lagar och överenskommelser knyter vi nära band till organisationer som EU, OECD, UNEP och WHO.

Exempel på pågående projekt i samverkan:

  • Kemikalieinspektionen – arrangerande av workshop om hormonstörande ämnen
  • Helleday foundation – forskningsprojekt med syfte att studera eventuella toxikologiska effekter av nya behandlingsmetoder av cancer
  • WHO – deltagande i nätverk för riskbedömning av kemikalier