SciLifeLab-DDD

logo-on-scilifelab-in-stockholm

Swetox har sedan 1 januari 2016 ett strategiskt samarbete kring läkemedelssäkerhet med SciLifeLab Drug Development and Discovery i Solna. SciLifeLab är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms och Uppsala universitet.