SwePharmaSafe – Plattform för Säkerhetsbedömning av Läkemedel

SwePharmaSafe är en plattform för samordning av expertis och resurser för säkerhetsbedömning av läkemedelskandidater och läkemedel, inklusive problemlösande aktiviteter. Det övergripande målet med denna plattform är att erbjuda stöd i alla steg i läkemedelsutvecklingen ”från lab-bänk till patient”, inklusive läkemedel i miljön. Möjlighet till samarbete finns för läkemedelsprojekt både inom akademi och industri.

Redan etablerat på Swetox Södertälje:

  • Targetutvärdering, kemisk strukturanalys, datormodellering.
  • In silico- in vitro- och in vivo-toxikologi
  • Bioanalys, identifiering och validering av biomarkörer, toxikokinetik
  • Expertis inom planering av strategier för säkerhetsbedömning, toxikologisk projektledning, studiemonitorering och regulatoriskt stöd.

 

Ytterligare expertis kan inkluderas lokalt i den växande plattformen, eller kan rekryteras genom våra befintliga nationella och internationella nätverk.

Några av SwePharmaSafe-experterna:

Björn Glinghammar– Drug discovery och tidig development, toxikologisk projektstöd.

Ian Cotgreave – Drug discovery och tidig development, toxikologisk projektstöd, molekylär toxikologi, regulatoriskt stöd.

Johan Lindberg – Bioanalys, specialist inom analytisk kemi och biomarkörer.

Karin Cederbrant – In vitro-toxikologi, specialist Immuntoxikologi

Björn Platzack – In vivo-toxikologi, specialist Allmän- och inhalationstoxikologi, toxikologisk projektsupport, regulatorisk support.