Symposier och Workshops

Här hittar du symposier, workshops och konferenser som Swetox själva arrangerar eller är delaktiga i. Från tidigare evenemang finns ofta dokument och/eller video.

Mechanisms, markers and models –
the 3M strategy in risk assessment
13-15  oktober, 2015

Prenatal EDC exposure and sexually dimorphic endpoints
– indication for mechanistic overlaps of different health domains?
11 maj, 2015 (program och några av föredragen finns i pdf-format på vår engelska sida)