Almedalen: Seminarium om djurfria försöksmetoder

Karin Cederbrant, specialist inom in vitro-metodik och immuntoxikologi på Swetox, medverkar i panelen i ett seminarium: ”Stärk forskning och innovationskraft inom life science med djurfria metoder”, anordnat av Forska utan djurförsök. Läs mer om seminariet