First BIORIMA Training School

Training School Risk Assessment and Risk Management of Nano-Biomaterials in Medical Applications Monday 16th – Friday 20th April 2018 Venice, Italy

Debatt: ”Nano får inte bli liktydigt med farligt”

Den snabba utvecklingen inom nanotekniken måste åtföljas av ett genomtänkt säkerhets-och regelarbete. Annars kan hittills okända risker bli ett hinder, menar fyra forskare inom Swetoxkonsortiet.