Genom samverkan utvecklar vi svensk utbildning inom toxikologiska vetenskaper, baserat på modern metodik och samhällets behov

Vid de elva universitet som ingår i Swetox bedrivs utbildning inom toxikologiska vetenskaper på grund-, master- och/eller forskarutbildningsnivå.
Genom samverkan mellan universiteten som ingår i Swetox kan vi åstadkomma ett bättre resursutnyttjande och ge tillgång till utbildning som täcker nya rön inom toxikologiska vetenskaper.  Det ger också studenterna en ökad möjlighet att bygga nätverk, inom akademin och ut mot samhället.
Målsättning med utbildningsverksamheten: Att genom samverkan stimulera utvecklingen av svensk utbildning inom toxikologiska vetenskaper, baserat på modern metodik och samhällets behov.
DSCF5690
Ett samlat kursutbud
Genom att förmedla information om kurser inom toxikologiska vetenskaper på vår hemsida kan du som student enklare hitta och söka till dessa kurser. Ökad tillgänglighet och information kommer sannolikt också att leda till att kursgivare på universiteten kan få fler studenter till kurser inom smala områden – vilket kan öka antalet kurser och deras kvalitet. Nya kurser kan också anordnas inom områden där behov har identifierats.
Möten och aktiviteter
Utbildningsaktiviteter och möten är väsentliga delar i nätverksbyggandet inom Swetox. Vad som anordnas och är aktuellt för dig som utbildningsansvarig och för dig som forskarstuderande hittar du här på vår hemsida. Här finns också information om examensprojekt för Master-studenter.
Det kommer också att finnas möjlighet för forskarstuderande och postdocs att tillbringa kortare eller längre perioder, så kallad internship, vid Swetox Södertälje. Kontakta relevant forskare och/eller utbildningsansvarig.