Aktiviteter

Pågående aktiviteter

  • Samarbete med Master-programmet i toxikologi vid Karolinska Institutet (IMM), inom områdena regulatorisk toxicitetstestning, 3R och beräkningstoxikologi.

Kommande aktiviteter

  • 4th Swetox Academy Workshop, 21-22 aug 2018 på Arlanda hotellby. Ett årligt möte för yngre forskare (doktorander och postdocs) på de elva universitet som är del av Swetox-samarbetet. Seniora representanter från akademin m fl  kommer också att bjudas in. Mer information.