Master-projekt

Här kan du som Master-student hitta projekt inom områdena kemikalier, hälsa och miljö för ditt examensarbete.
Du som potentiell handledare vid universitet, företag eller myndighet, som har ett projekt lämpligt för en Master-student, kontakta gärna oss så kan vi förmedla projektet via denna hemsida.

Master-projekt vid Swetox i Södertälje

Nedan följer några exempel på project som kan vara lämpliga för ett Master-arbete.
Notera att samtliga forskare i Swetox Södertälje kan kontaktas vid intresse för att göra Master-arbete inom ett visst forskningsprojekt. Mer information om forskarna och deras projekt finns på startsidan för forskning.  Det går också bra att kontakta utbildningssamordnaren (Charlotte Nilsson) för mer information.

  1. Development of the screening platform for compounds accumulating in lysosomes
  2. Cell communication via exosomes as an in vitro toxicological model
  3. Development of high throughput method for testing the impact of compounds on neuronal differentiation
  4. Toxicokinetic modeling of internal dose in zebrafish (Danio rerio) embryos
  5. Isolation of extracellular vesicles from ovarian follicular fluid and analysis of miRNA. Relating the findings to concentration of toxic metals in the samples (Pauliina Damdimopoulou)
  6. Testing the effect of chemicals on ovarian follicle maturation in vitro (Pauliina Damdimopoulou)
  7. Role of the aryl hydrocarbon receptor/cytochrome P4501 (AHR/CYP1)-feedback loop in endocrine signaling and energy homeostasis (Emma Vincent)

Masterprojekt Umeå universitet

Master thesis in chemistry with environmental application

Mastersprojekt vid Göteborgs universitet

Master thesis 3D spheroids, fish cells

Master thesis nanoparticles