En av de allra viktigaste komponenterna för att bibehålla hälsa är fysisk aktivitet. Rekommendationen säger att du ska ägna dig åt fysisk aktivitet i minst 150 minuter under en vecka. Detta innebär rörelse i någon form under drygt 20 minuter om dagen. Det är egentligen inte så svårt att uppnå för de allra flesta, kanske handlar det om en rask promenad på lunchrasten eller hem efter jobbet. Kombinerar du detta med styrketräning av de större muskelgrupperna, några pass i veckan, kommer du med ganska stor säkerhet att ha en ganska god grundhälsa.

Ett par som promenerar i snö

Även om så gott som alla är medvetna om att fysisk aktivitet på lång sikt kommer att bidra till att förebygga sjukdomar så som cancer, demens och hjärt- och kärlsjukdom, är det troligen effekterna som man känner av här och nu som faktiskt får oss att röra på kroppen.

Visste du att träning frisätter kroppseget morfin, det vill säga endorfiner. Där dessa hormoner binder till sina receptorer i hjärnan förändras nivåerna av dopamin och noradrenalin i kroppen. Summa summarum får du en känsla av lycka och styrka. För att endorfin ska kunna utsöndras krävs fysisk ansträngning.

En annan trevlig effekt av fysisk aktivitet får du om du kombinerar dina aktiviteter med ditt behov av dagsljus. Du har ett behov av dagsljus för att reglera bland annat dygnsrytm, humör och stresshantering. Att dagligen vistas i dagsljus är därmed hälsofrämjande på flera olika sätt.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att en daglig lunchpromenad á 20 minuter ge dig goda förutsättningar att uppleva god hälsa.

Kan du inte promenera finns det säkert andra pulshöjande aktiviteter som du kan ägna dig åt utomhus under minst 20 minuter.

Av admin