I pandemitider är ofrivillig ensamhet något som allt fler fått uppleva. Eftersom gemenskap är positivt för hälsan är detta någonting som är mycket oroande för folkhälsan i stort.

Detta kan vi dock motverka gemensamt. Det är inte hur mycket, det vill säga kvantitet av social aktivitet som räknas när det kommer till positiva hälsoeffekter. Det är snarare det faktum att alla behöver känna någon form av gemenskap. De negativa hälsoeffekterna kan alltså utebli om du har en enda nära vän, eller känner gemenskap på ett eller annat sätt.

Det du själv kan göra är att fortsätta hålla kontakt med dina nära och kära. Kanske är det just ditt telefonsamtal som får någons dag att ljusna. Visa att du ser någon, uppmärksamma någon i din krets. Det kommer även att gynna dig. När du pratar med någon eller umgås med någon så frisätts ”lugn-och-ro”-hormoner i din kropp, bland annat oxytocin. Ett socialt stöd är i sin tur en buffert mot stress i vardagen.

Träning och socialt liv

Ett annat tips är att börja träna, varför inte bege dig ut i motionsspåret varje dag? Studier med träningsband har visat på positiva effekter redan efter träningspasset. Dessa effekter kan sedan hålla i sig i flera dagar. Kontinuerligt tränande ger mycket goda resultat. En blandning av motion och styrka brukar rekommenderas.

Utmana dig själv att hälsa på dem du ser. Ett enkelt ”hej” och ett möte med blicken är också ett bekräftande och skapar på sätt och vis band mellan människor. Det kan göra skillnad både för dig och för den du möter. Vi är sociala flockdjur vilket man aldrig får glömma!

Ensamhet kan ge både psykiska och fysiska symptom. Man kan säga att de negativa effekterna av social isolering är jämförbara med dåliga levnadsvanor i övrigt så som bristande fysisk aktivitet eller dåliga kostvanor. När du tagit steget att hälsa och söka ögonkontakt med de du möter kan nästa steg vara att söka sammanhang där du kan träffa likasinnade. Idag finns det många aktiva föreningar och gemenskaper på nätet. Har du själv svårt att öka dina sociala kontaktytor kan det vara bra att söka professionell hjälp.

Av admin