Swetox infrastruktur övergår till RISE

Från och med 1 januari 2019 tas Swetox infrastruktur över av det statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden), som en nationell satsning inom toxikologi. De elva konsortieuniversiteten som idag utgör Swetoxsamarbetet bidrar med en bryggfinansiering för att stärka möjligheterna inom testbäddsområdet mellan RISE och akademin.

Den nya avdelningen kommer att tillhöra divisionen RISE Biovetenskap och material och kommer att förläggas tillsammans med RISE:s befintliga verksamhet i Södertälje. Den kommer att erbjuda uppdrags- och testbäddsverksamhet, forskning och utbildning.

 

 

 


Taggat