De senaste 20 åren har nettoinflödet av nya textilier i Sverige ökat med ungefär 3 kilo per person (källa). Det gäller såväl kläder som hemtextilier. Ökningen motsvarar nästan 30 procent och har givetvis en stor miljöpåverkan. När textilier produceras används 1,5-6,9 kilo kemikalier per kilo tyg. En del kemikalier tillsätts under tillverkningsprocessen och försvinner även från kläderna innan slutprodukten är klar. En del kemikalier tillsätts för att ge textilierna deras egenskaper, och kommer därför att finnas kvar på plagget när du hänger in det i garderoben. Utöver de miljöproblem produktionen innebär, bär den också med sig hälsorisker för de som arbetar med produktionen och för dig som sedan använder textilierna. 

De problem som vår konsumtion skapar har ingen enkel lösning. Att helt sluta konsumera textilier kommer förmodligen ingen att göra. Däremot går det att dra ned på sin konsumtion. Dels genom att verkligen tänka efter innan köp, dels genom att handla second hand.

Du kan också påverka genom att undvika att köpa kläder som exempelvis behandlats med högflourerade ämnen, bland annat PFAS. Detta är ett ämne som ska göra textilerna vatten-, fett- och smutsavvisande och som är extremt svårnedbrytbara i miljön. Undvik också textilier som behandlats med antibakteriella ämnen eller medel mot insekter. Du kan också ställa krav på de företag som säljer textilier vad gäller tillverkningskedjan. Hur har produkten tillverkats? Det ska de ha koll på och de ska kunna garantera att tillverkningen skett på ett schysst sätt.

Av admin