3R

”Toxikologisk riskbedömning utan djurförsök”

Swetox Södertäljes 3R-vision är att toxikologiska riskbedömningar i framtiden ska kunna utföras utan djurförsök. Vårt mål är att djurförsöken successivt ska ersättas utan att kompromissa med vetenskaplig kvalitet, människors hälsa eller miljöns hållbarhet.

Vi bidrar till utveckling och validering av nya metoder genom att identifiera molekylära markörer för toxicitet samt genom avancerade datorbaserade modeller i samarbete med akademi, industri och myndigheter.

Fortfarande är vissa djurtester nödvändiga. Dels på grund av lagstiftning, dels därför att djurmodeller än så länge ger svar som inte går att få på andra sätt.

På Swetox Södertälje bedrivs djurtester i liten skala på gnagare. Dessa djurtester ska bedrivas så bra som möjligt från både ett djuretiskt och vetenskapligt perspektiv. Inom Swetox är regeln att inte göra ett enda djurförsök som inte är vetenskapligt motiverat.

Swetoxmedarbetare i 3R-världen

Flera av Swetox medarbetare har förtroendeuppdrag i 3R-organisationer, i Sverige och internationellt.

Åke Bergman och Elin Törnqvist är båda styrelseledamöter i det nyinrättade 3R-centret på Jordbruksverket. Ian Cotgreave sitter i ESAC, styrelsen för EU-kommissionens Joint Research Centre för ersättning av djurförsök och i engelska NC3R:s ”crack it”-jury.