En kemisk förening består av två eller flera olika grundämnen bundna till varandra. Ett exempel på en kemisk förening är vatten (H²O) som består av väte- och syreatomer bundna till varandra.

En molekyl kan vara en kemisk förening, förutsatt att den består av flera olika grundämnen. Den kallas då för molekylförening. Även jonföreningar är kemiska föreningar. De består av olika typer av joner som binder till varandra, exempelvis natriumklorid (NaCl), dvs salt. På atomnivå bildar natrium och klor en kristallstruktur, därför är natriumklorid en kemisk förening.

Kemiska föreningar och grundämnen

Kemiska föreningar skiljs från rena grundämnen eftersom ett grundämne består av endast en sorts atomer. Ett exempel på ett grundämne är metaller som består av enbart en typ av metallatom. Zink (Zn) är ett grundämne. Ädelgaser är också grundämnen, vilka består av en typ av ädelgasatom.

Med de olika grundämnen som vi finns kan det bildas oändligt många olika kemiska föreningar. När olika ämnen sätts ihop uppstår en kemisk reaktion och en kemisk förening bildas.

Frågan är: Om man löser salt i vatten, blir det en kemisk förening? Är saltvatten en blandning eller en kemisk förening? Svaret hittar vi på atomnivå. Saltkristallerna löser sig i vattnet, men atomerna binder sig inte till vattnet. Därför är saltvatten inte en kemisk förening, utan en blandning.

Varför är detta bra att kunna? Ja, helt enkelt för att kunskap om kemi kan lösa problem. Tittar vi i backspegeln är det denna typ av kunskap som gjort att kunnat framställa exempelvis bekämpningsmedel och konstgjord gödsel. Detta har i sin tur gjort att vi kan odla mer mat. Kunskapen används även på reningsverk som renar vatten. Detta gör att vi kan dricka rent vatten direkt från kranen. Kunskap inom kemi har även lett till att vi kunnat framställa all dem medicin som finns idag. Listan kan göras lång. Sammanfattningsvis behöver du kunskapen för att förstå hur din kropp kan påverkas av olika ämnen samt för att förstå hur vår miljö påverkas av olika ämnen.

Vad är en kemisk förening?

Av admin