När du hör ”BT kemi” kanske du reagerar genom att få en klump i magen. Eller så har du aldrig hört talas om den miljöskandal som skakade Sverige och världen på 70-talet.

BT Kemi flyttar produktionen till Teckomatorp

BT Kemi KVK AB, tidigare Bönnelyche & Thuröe, var ett kemiskt-tekniskt företag som tillverkade takpapp, träskyddsmedel och ogräsbekämpningsmedel. De höll till i Malmö men flyttade år 1965 sin produktion av bekämpningsmedel till Teckomatorp. Ganska snart började det komma klagomål gällande illaluktande vatten från vattendraget Braån. Det kom också rapporter om barn i trakten som besvärades av eksem och andningssvårigheter samt rapporter om förstörda odlingar. De första rapporterna negligerades av företaget och av ansvariga tillsynsmyndigheter.

BT kemi i Teckomatorp
Fabriken år 1967

Missnöjet växer och oegentligheter uppdagas

Missnöjet började växa bland Teckomatorps befolkning och en namninsamling med ca 600 underskrifter lämnades in. Rykten florerade om nedgrävda giftfyllda tunnor och nattliga utsläpp av förorenat vatten i Braån. En proteströrelse grundades. Frontfiguren hette Monica Nilsson och var småbarnsmamma. Fabrikens utsläpp gjorde hennes son sjuk. Monica kontaktade Kvällsposten angående de nedgrävda tunnorna och gjorde flertalet påtryckningar hos kommunens hälsovårdsnämnd. Hon skickade även de långa namnlistorna till Koncessionsnämnden för miljöskydd.

BT Kemi förnekade till en början att de grävt ned några tunnor, men tvingades hösten 1975 erkänna att man faktiskt gjort detta. Skandalen var ett faktum och kritiken mot företaget blev massiv. Även de myndigheter som skulle ha kontrollerat företagets förehavanden fick ta emot stor kritik.

Sveriges största miljöskandal

BT Kemi grävde upp ca 200 tunnor men ertappades några år senare med ytterligare hundratals nedgrävda tunnor. Detta gjorde att regeringen beslutade om produktionsstopp. År 1978 försattes företaget i konkurs och en sanering av mark och byggnader påbörjades. Men eftersom företaget försatts i konkurs fick staten betala saneringskostnaderna.

År 2008, 30 år senare, startade en av flera nya saneringar av området. Detta eftersom tidigare saneringsförsök inte lyckats. Bland annat fördes ca 80 000 ton förorenad jord bort från Teckomatorp. År 2011 påbörjades ytterligare en sanering som pågick t.o.m. år 2021. Ändå fram till 2023 kommer efterkontroller att genomföras för att säkerställa att saneringsförsöken lyckats. BT Kemi är en av Sveriges största, och första, miljöskandaler. Skandalen innefattar fabrikens alla giftiga utsläpp, de nedgrävda tunnorna och myndigheternas flathet. Totalt upptäcktes ca 800 nedgrävda tunnor med avfall. Skattebetalarnas nota för miljöskandalen blev saftig. Arbetet med sanering uppskattas överstiga en halv miljard kronor.

Av admin

Ett svar på ”BT Kemi – Fakta om Sveriges största miljöskandal”
  1. Hej,

    Bra att ni lägger ut texter så att alla och envar samt våra barn kan få lära sig. Konstigt nog finns inte så mycket myndighetsinformation att tillgå.

    Ytterligare i denna toxiska härva är att aktuellt företag också tillverkade högtoxiska träskyddsmedel som under ett antal år var tillåtna att användas i hus. Det rör klorfenoler med föroreningar som dioxin och furan. Bakterier och mögel omvandlar klorfenolerna till närliggande kloranisoler. Kloranisol är lättflyktigt och orsakar lukt samt stark luktsmitta i material, d.v.s. i hela huset. Här finns mer forskningsbaserad information inhämtad under många års tid: https://www.optihus.se/klorfenol-kloranisol

Kommentarer är stängda.